Lázně a umění / Bath and Art / Přednáška / Lecture ×

 

Příspěvek k 15. konferenci Sdružení lázeňských míst ČR, Karlovy Vary, 1. a 2. listopadu 2012

Veřejné lázně mělo ve starém Římě téměř každé město a většina z nich byla také galeriemi umění. Lázně byly nejen místem odpočinku ale také centrem společenského a kulturního dění, kde se lidé scházeli z různých důvodů – ať to už byly hry a zábavy, nebo věci osobní, hospodářské či politické. Byly zde různé obchody a služby. Lázně byly v centru městského dění, jejich funkce byla ceněna a považována za nepostradatelnou.

Caracallovy lázně jsou zdrojem jedné z největších kolekcí antických uměleckých děl která se nám zachovala. Tato kolekce obsahující celkem 41 mramorových soch je pozoruhodná také proto, že částečně jde o kopie děl řecké antiky jejichž originály se nedochovaly.

Caracallovy lázně jsou také jednou z nejstarších archeologických lokalit. První archeologický průzkum zde proběhl již 1471 – 1484 a další pak v roce 1545 – 1546 pod dohledem Michelangela, kdy byly odhaleny dvě nejzávažnější díla: tzv. Farnese Býk, monumentální skupinová socha která je nevětším zachovalým antickým výtvarným dílem a Herkules od řeckého sochaře Glykona. Tyto nálezy udělaly na Michelangela velký dojem a ovlivnily jeho tvorbu. Nálezy také hrály roli ve formování výtvarného tvarosloví renezance a pozdějšího vývoje evropského/západního výtvarného umění.

© Jan Mladovsky

Dokumenty PDF


Jan Mladovský, Lázně a umění, přednáška