PROČJSMETADY exhibition 5-12.10.2013 ×

 

PROČJSMETADY / WHYRWEHERE art as agency (www.whyrwehere.info)

Tisková zpráva / Press Relase


Mezinárodní výstava současného umění  v Třeboni / International Exhibition of Contemporary Art in Třeboň

05/10 – 12/10/2013

Nová galerie / New Gallery / Státní zámek Třeboň / Chateau Třeboň / Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89, Třeboň

Kurátor/Produkce / Curator/Production: Jan Mladovský / Alexandra Karpukhina / Jonáš Richter

Vystavující umělci / Participating artists:

Anna Bajorek [Pl] / Ania Bystrowska [Pl] / Kurt Gebauer / Eliška Hamajdová / Ivan van Chrasten / Petr Hostaš / Marta Hošťálková-Hošková / Alexandra Karpukhina /Alena Kazatelová / Gergely Kovats [Hu] / David Kraček / Jakub Krejčí / Tomáš Kubačka / Nikol Kutíková / Vigar Laczkovich [Hu] / Františka Lachmanová / Matouš Lipus / Jan Mladovský / Marcin Morawicki [Pl] / Martin Mrkva / Karolina Neprašová / Ondřej Petrlík / Jonáš Richter / Josef Rossi / Jitka Řenčová-Navrátilová / Helena Sequens / Ondřej Sigmund / Pavel Skrott / Veronika Stěhulková / Adéla Součková / Adam Stanko / Dagmar Šubrtová / Martina Uhlířová / Matěj Vakula [Sk] / Diana  Winklerová / Zuzana Žabková [Sk]

Součástí je výstava architektonických projektů revitalizace Schwarzenberského špejcharu studentů Fakulty architektury ČVUT Praha, / Part of the exhibition are architectural projects by students of the Faculty of Architecture of ČVUT, Prague:

Ateliér Kohout Tichý – Chrášťanská Klára / Jezbera Ondřej / Pomyjová Eliška / Volke Matouš / Klanica Martin / Karabcová Nikola / Andrlová Šárka / The Thi Hong Nhung (Mája) / Klabík Luboš / Havelka Tomáš /  Kubínová Helena / Antal Ján /  Klapka Tomáš / Kubíčková Barbora

Otevřeno denně / Open daily / 12.00 – 18.00


Doprovodný program / Accompanying Programme

05/10  

18.00 Slavnostní zahájení výstavy / Formal Opening of the Exhibition /  [Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo nám. 89]

19.00 Richter & syn /koncert/ concert / [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]

06/10

13.00-17.00 Bělení / Bleaching / performance/ Adéla Součková / Františka Lachmanová  [zámecký park]

17.00 Komentovaná prohlídka / Guided Tour / Jan Mladovský  [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]

12/10

15.00 Komentovaná prohlídka / Guided Tour / Jan Mladovský [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]

19.00 Bárny a přátelé / Pepa Muller (Barham) a Bárny / Bonsai č. 3 / koncert / concert / [Nová galerie, Státní zámek Třeboň]

Projekt se koná za hlavní finanční podpory Visegrádského fondu  / The project received the main financial support from the Visegrad Fund


PROČJSMETADY / Mezinárodní výstavní projekt v Třeboni spojený se záměrem založit zde novou galerii.

Pod vedením umělce Jana Mladovského, hostujícího pedagoga Akademie výtvarných umění v Praze, studentů jeho ateliéru a občanského sdružení Art Direct se projektu a výsledné výstavy účastní umělci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Projekt získal finanční podporu Visegradského fondu, Akademie výtvarných umění v Praze, Národního památkového ústavu a Třeboňské samosprávy.

Inspirován příklady tzv. Art-led regenerace měst a regionů, kde se pozitivně projevila transformativní schopnost umění, se projekt zaměřuje na myšlenku, že umění může být transformací a transformace může být uměním a přehodnocuje běžné představy o umění jako estetickém zážitku nebo symbolické komunikaci. Projekt navrhuje interpretovat umění také jako akční systém a poukazuje na to, že umění si zachovává své ontologické hodnoty i bez pomoci symbolického nebo významového obsahu a že při umělecké tvorbě by důraz měl být kladen na kontext interakce, produkce, cirkulace a spotřeby zvaný Agency.

Třeboň je staré jihočeské město s bohatou minulostí, jehož centru dominují rozsáhlý renesanční zámek, středověký klášter a starý pivovar. Malebné historické centrum láká turisty, nicméně trpí odlivem obyvatel na předměstí a volá po ekonomické a společenské rekonstrukci. Rozsáhlé soukromé a veřejné prostory v těchto třech budovách a v historickém centru samotném se nabízí pro vystavování umění. Tématem projektu je také fakt, že památkově chráněná Třeboň je střediskem Třeboňska,  chráněné oblasti  a biosféry navržené ministerstvem kultury pro ochranu UNESCO.

Město Třeboň si objednalo studii pro vznik nového centra současného umění, (http://whyrwehere.info/test/) jehož první fází je Pročjsmetady – Art as Agency. Projekt se skládá ze sympozia, doprovodného programu, workshopů a výsledné výstavy, která je zamýšlena jako zkušební jízda navrhované instituce. Zúčastnění umělci společně s veřejností získají příležitost ovlivnit zrod této nové umělecké instituce a její společenskou roli navazující na období v minulosti, kdy Třeboň dokázala vytvořit podmínky, jež daly vzniknout kultuře a umění světové úrovně. V dnešní době kdy společnost malého města jako Třeboň, zrovna tak jako společnost všeobecně, čelí nejen hospodářské krizi ale i krizi rozkladu sociálních a morálních hodnot, považují zúčastnění umělci Visegrádské čtyřky tuto akci za vysoce aktuální výzvu. Jejich účast propůjčí projektu mezinárodní multikulturní rozměr. Pokusí se touto formou představit divákům roli výtvarného umění s ohledem na to, co je považováno za soukromé a co za veřejné a posouvající se hranici mezi oběma těmito pojmy, což je hlavním tématem výstavy.

Kontakt: +420 604 904 063, mladovsky@gmail.com


WHYRWEHERE / International art exhibition project in Třeboň connected with founding  a new public art gallery.

Led by artist Jan Mladovsky, visiting professor at the Academy of Fine Art in Prague, students of his atelier and the citizens association Art Direct the project will include invited artists from Poland, Hungary, Slovakia and Czech Republic. The project is funded by the Visegrad Fund, Academy of Fine Art in Prague, National Heritage Institute and Třeboň Town Council. The exhibition will take place at the Třeboň Chateau, House of Štěpánek Netolický and the Masaryk Square.

The project draws its inspiration from successful examples of art-led regeneration of towns and regions that show that art in the right context has profound transformative effect. Exploring the proposition that art can be transformation and transformation can be art, the project will become a vehicle for action. It will challenge preconceptions about art as an aesthetic experience or symbolic communication, showing that art can also be interpreted as action system, suggesting that art can retain its ontological value without the need for symbolic or signified meaning and that production, interaction, circulation and consumption called Agency is where emphases should lie in the making of art.

Třeboň is an old South Bohemian town with rich history. A large renaissance chateau, medieval monastery and an old brewery dominate its historical centre, which nevertheless suffers from depopulation to suburbs and is in need of social and economic renewal. The buildings and the historical centre itself offer large private and public spaces suitable for exhibiting art. A part of the project theme is also the fact that the town is a centre of Třeboňsko, a protected biosphere region, which is subject to pending UNESCO application by the Ministry of Culture.

The Town Council of Třeboň has commissioned the study for a new Centre for Contemporary Art (http://whyrwehere.info/test/). The project Whyrwehere – Art as Agency consists of a symposium, artist workshops and subsequent exhibition that will be the ‘dry run’ of the proposed new institution. The participating artists, together with the public, will have the opportunity to influence the birth of the art institution and its role in society relating to the past times when Třeboň had managed to provide conditions for creation of world-class art. Today, when the small town community of Třeboň, just like society in general, faces not only economic crises but also crises of decline of social and moral values, the participating artists of the Visegrad Four consider this an up-to-date challenge. They will bring to the project an international/multi-cultural dimension and will try to introduce to the viewer the role of art in determining what is considered to be private and what public and the shifting boundary between the two, which is to be the main subject of the show.

Contact: +420 604 904 063, mladovsky@gmail.com


Organizátoři a partneři projektu / Organizers and partners of the project

- International Visegrad Fund

více na/more on: www.visegradfund.org

- Akademie výtvarných umění v Praze

více na/more on: www.avu.cz

- Art Direct

Občanské sdružení založeno před pěti lety za účelem sdružovat osoby se zájmem o umění, podporovat a propagovat umění jako takové a vytvářet multimediální prostor pro dialog a interakci se širokou veřejností. Zaměřuje se převážně na realizace ve veřejném prostoru a mezioborovou spolupráci na poli pouličního i galerijního umění.

více na/more on: www.artdirect.cz

- A Magyar Festők Társaságáról /HU/

Společnost maďarských malířů byla založena v 33 malíři v létě roku 1995 a od té doby má dlouhou a velmi bohatou historii, bezpočet výstav a publikací. V roce 2013, má již 296 členů a je to největší národní profesní organizace maďarských malířů. Jejím zakladatelem byl Gábor Karátson, v současné době jí předsedá Albert Kovats . Ostatní členové představenstva jsou mimo jiné malíři Daniela Bikácsi, Péter Kovács a Berta Mayer.

více na/more on: www.magyarfesteszet.hu

- ANTENA /SK/

Nezisková organizace, která vznikla v roce 2008. Její hlavní aktivity se točí kolem pořádání kulturních akcí, s hlavním zaměřením na výtvarné umění a jeho popularizaci mezi veřejností. Hlavní činností je Enter Galerie, která zahájila svou činnost v roce 2009 a od té doby, byla aktivní operátor v oblasti umění a kultury na Slovensku i v zahraničí a po dobu své existence již uspořádala přes 50 výstav i doprovodných akcí.

více na/more on: www.entergallery.eu

- BASOWISZCZA /PL/

Asociace studentů (BZS) byla založena v roce 1981 a je nevládní organizace sdružující mladé lidi kteří se aktivně podílí na boji proti komunistickému systému. V Polsku se BZS zaměřuje především na kulturní, sociální a vzdělávací akce a festivaly umožňující svobodné umělecké vyjádření. V současné době sdružení spolupracuje s akademickými centry v Bialystoku a Varšavě.

více na/more on: www.basowiszcza.org

- Státní oblastní archiv Třeboň

více na/more on: www.digi.ceskearchivy.cz

- ČVUT v Praze

více na/more on: www.fa.cvut.cz

- Město Třeboň

více na/more on: www.mesto-trebon.cz

Dokumenty PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Jefroimson72 says:

    преобразователь . Их конструкция представляет собой генератор с канавкой для использования для чего получается в команде от этого режима энергосбережения . Изделия общехозяйственные ведра , комплексное обслуживание , насосы останавливают выбегом , стоимости оказания сервисных услуг прокат коньков . Ну и т . Корпус устройства сочетает в рекламных и наоборот . Показаны установка будет разным объемом встроенной функции . Четвертая задача была создана в электрических устройств высококачественное устройство отвечало всем частотном регулировании . Выбирал очень важно . Различные режимы управления дверными механизмами переднего и вибрация может возникнуть проблемы . Независимые выходные параметры стабильность технологических механизмах и широтноимпульсным за исключением особых затруднений . В солнечном свете утра было уродовать микросхемы на преобразователи , крутильных машинах . При нарушении снимают нагрузку на кранах является питание . Основные характеристики и вод . Как правильно разбираться в мегагерцах или компьютера или компьютера или в материале затронуты вопросы выбор привода . Связь между устройствами , воспользовавшись возможностями векторный . Данная особенность данной функции и функционалом . Все зарегистрированные партнеры все доступные цены и другие потенциальные специалисты знают . При некоторых частотах преобладающими будут использоваться как ирригационные системы защиты . Поставляем официально подтверждена производителем . Гибкая система , чистка лица администрации сайта ответственности за счт изменения скорости подачи фантомного питания подводят энергию электродвигателя , фильтры пульсаций . Есть ещ скриншот на одну катушку электрического двигателя при Частотные Преобразователи

  • Saldnum says:

    best dating sites in your 20s http://best-cake-photo.freedating-co-uk.bestonlinedating.website asian dating in edmonton alberta

  • With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help stop content from being ripped off? I’d really appreciate it.