PROČJSMETADY Třeboň Symposium / Zpráva / Report ×

 

PROČJSMETADY Art as Agency - Symposium, Třeboň, 6 – 11. 8. 1013

 

Průběžná zpráva

Projekt je realizovaný za podpory Visegradského fondu, Akademie výtvarných umění v Praze, Národního památkového ústavu a Města Třeboně.

Pod vedením hostujícího pedagoga AVU Jana Mladovského, první část projektu navazující na program jeho atelieru v minulém semestru, spočívala v uskutečnění poznávacího symposia.

Účelem sympozia bylo obeznámení zúčastněných umělců se sociokulturní situací města Třeboně, jejich setkání s místními obyvateli v rámci prezentace studie Centra současného umění mistra Třeboňského, a koncepcí projektu PROČJSMETADY.

(více info na: www.whyrwehere.info)

Umělci kteří se účastnili sympozia byli pedagogové, absolventi a studenti z Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Technické university v Liberci. Jmenovitě AVU: Josef Rossi, Nikol Kutíková, Martin Mrkva a Ondřej Petrlík, VŠUP: Pavel Skrott, Martina Uhlířová, Alexandra Karpukhina, Matouš Lipus, Helena Sequence a Adam Stanko, TUL: Veronika Stěhulková, Jakub Krejčí, Eliška Hamajdová, Petr Hostaš a umělci ze zemí tak zvané Visegradské čtyřky:  Virag Laczkovich, Gergely Kovats /Hu/ Matej Vakula, Zuzana Žabková /Sk/ Anna Bajorek, Ania Bystrowska, Marcin Morawicki /Pl/ a dále pak pedagogové výše zmíněných škol Jan Mladovský, Kurt Gebauer a Dagmar Šubrtová. Na základě výsledků sympozia několik umělců přijelo do Třeboně dodatečně se zapojit do projektu, jmenovitě AVU: Adéla Součková, VŠUP: Františka Lachmanová. Jitka Navrátilová-Renčová, Tomáš Kubačka, Karolina Neprašová, Diana Winklerová, David Kraček a Marta Hošťálková-Hošková.

Výběr participujících umělců proběhl s ohledy na jejich předešlé zkušenosti s místně specifickou a analytickou uměleckou prací. V rámci programu došlo mezi účastníky k vzájemné interakci a výměně zkušeností na mezinárodní úrovni nejen s uměleckou praxí ale také s výukou výtvarných vysokých škol.

Jejich dalším úkolem je vytvořit díla, která budou prezentována v druhé části projektu, na výstavě která proběhne v říjnu 2013 v prostorách Třeboňského zámku, jeho parku a v domě Štěpánka Netolického, která budou vycházet jak z podnětného prostředí Třeboně, tak i z tématu a koncepce celého projektu.

Během symposia bylo participantům zajištěno ubytování ve velkokapacitních stanech v Třeboňském zámeckém parku se sanitárním zařízením, občerstvení a cestovné.

Program sympozia, kterého se účastnila veřejnost i participující umělci,  probíhal povětšině formou přednášky/prezentace v divadle Josefa Kajetána Tyla, nebo workshopu v Třeboňském zámeckém parku. Zároveň probíhal program pouze pro participující umělce jako například návštěva Třeboňského archivu a odborně komentovaná exkurse biosféry okolní CHKO Třeboňsko.

Během první části projektu bylo čerpáno z finančních prostředků poskytnutých přímo na projekt z malého grantu již zmíněného Visegradského fondu a z podpory Akademie výtvarných umění.

Průběh první části projektu – symposia, považujeme za zdařilý. V současnosti probíhají přípravy na druhou – výstavní část projektu.

Dokumenty PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>