REKURZE 1.618 Exhibition of video art ×

REKURZE 1.618

Mezinárodní výstava videoartu / International exhibition of video art

Galerie Regent. Květen/May 2014. Třeboň, Czech Republic 

Oblastní galerie Liberec LÁZNĚ 12.12. 2014 – 22. 2. 2015, Masarykova 14/723, 46001  Liberec, Czech Republic

GPS  50.77382000, 15.06779611

www.ogl.czoblgal@ogl.cz

Externí kurátoři / External curators:  

Jan Mladovský, Jan Stolín 

Mark Aerial Waller | Zbyněk Baladrán | Daniela Baráčková | George Barber | Sebastian Buerkner | Jiří David | Redmond Entwistle | Dan Hanzlík | Anja Kirschner & David Panos | Radim Labuda | Adam Leech | Jan Mladovský | Pavel Mrkus | Matthew Noel-Tod | Hannah Perry | Laure Prouvost | Clunie Reid | Rachel Reupke | Jan Stolín | Viktor Takáč | Maija Timonen | Tomáš Werner | Martin Zet | Petr Zubek 

Jeden z rozdílů mezi filmem a videoartem je prezentace. Pro běžného diváka je film zážitek v rámci kolektivu obecenstva jednoho představení kina s daným začátkem a koncem, zatímco videoart je většinou zážitek spojený s návštěvou galerie, kde umělecké dílo běží nepřetržitě ve smyčce a divák jako jedinec má volbu sledovat prezentaci tak dlouho, jak se mu zlíbí. / One of the differences between film and video art is that of presentation. Film is generally a collective audience experience of one performance screening with set beginning and end, while video art is mostly one-to-one experience in the context of an art gallery where the piece of video art runs continuously in a loop and the viewer can watch the presentation as long as he/she wants. 

Opakované sledování může vést k pocitu REKURZE a v případě vstřícného zájmu dobré umělecké dílo začne záhy odhalovat své kouzlo, ne nepodobným způsobem opakování slavné Fibonacciho řady také záhy dosáhne poměrně přesné aproximace odhalující uspokojující proporce magického Zlatého řezu: čísla 1,618… /  The repeated viewing can give rise to sense of RECURSION and in the case of sympathetic viewing it does not take long before a good work of art begins to reveal its magic, not unlike the repetition of the famous Fibonacci sequence, which does not take long before it reaches the rather exact aproximation of satisfying proportions of the magic Golden Ratio number 1.618…  

1 : 1 = 1  |  2 : 1 = 2  |  3 : 2 = 1.5  |  5 : 3 = 1,666 …  |  8 : 5 = 1,6  |  13 : 8 = 1.625 …  |  21 : 13 = 1,615 …  |  34 : 21 = 1,619 …  |  55 : 34 = 1,617 … |  89 : 55 = 1,618 … 

Jedná se o výstavu videoartu porovnávající dvě kulturní centra. Kromě několika výjimek zúčastnění umělci představují převážně Londýnskou a Pražskou uměleckou scénu. Z Londýnské strany jde o skupinu mladší a střední generace mezi nimiž je poslední laureátka Turnerovy ceny Laure Prouvost. Z Pražské strany je generační rozptyl širší. V obou případech se výběr umělců pokouší představit reprezentativně vyrovnaný výstavní celek odrážející škálu a pestrost současných výrazových prostředků videoartu. This is a video art exhibition comparing two cultural centres. Apart from a few exceptions, participating artists are mainly members the London and Prague art scenes. The group of artists from London is of the younger and middle generation and includes the latest Turner Prize winner Laure Prouvost. The Prague group is generationally wider dispersed but in both cases the choice of artists is trying to achieve a representative and balanced exhibition, which at the same time reflects the full range of the contemporary video art practice. 

 Jan Mladovský 2014 

Dokumenty PDF