Centrum současného umění Mistra Třeboňského ×

Cílem studie bylo zvážit potenciál Třeboně jako galerijního města, prozkoumat možnosti které se nabízí tuto vizi realizovat a porovnat Třeboň s jinými městy kde galerie a muzea současného uměni již existují. Bylo přitom nutné vzít v úvahu geopolitické, historické, demografické zvláštnosti a zvážit v jejich světle uzpůsobilost Třeboně pro vznik nové instituce.

Šlo především o vypracování studie zamřené na Schwarzenberský špejchar coby centra současného umění přičemž vyvstala otázka v čem bude toto centrum Třeboni prospěšné a do jaké míry ho Třeboň potřebuje. Díky omezenému rozsahu studie bylo možné odpovědět zatím pouze dílčím způsobem. Nicméně odpověď vyzněla kladně, ukázala že pozitivní dopady převažují nad negativními a že iniciativa přichází ve vhodnou chvíli z několika historicko-společenských a ekonomických důvodu, nehledě na to ze špejchar je na prodej za výhodnou cenu.

Schwarzenberský špejchar v žádném případě není jediná nebo nejvhodnější budova pro umístění CSUMT a její akvizice by neměla byt podmínkou vzniku nové kulturní instituce.

Pro dosažení hlavního cíle plně rozvinutého Centra současného umění byly určeny dílčí kroky jako vznik Umělecké besedy (Kunstvereinu), veřejná sbírka na kopii retáblu Mistra Třeboňského, začáteční výstavní program a zkušební provoz Centra který by nevyžadoval velké investice do rekonstrukce objektů. Městské samosprávě byl k tomuto účelu předložen seznam doporučení (odstavec 14).

Studie by se bezprostředně mohla a měla stát předmětem počáteční veřejné debaty o Třeboni jako galerijním městě. Město, ve spolupráci s výše zmíněnými partnery a neziskovými organizacemi, by na toto téma mohlo zorganizovat sérii přednášek a diskusí za účasti významných osobností ze světa umění a kultury.

 

Dokumenty PDF


CSUMT Centrum současného umění Mistra Třeboňského

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>