WHYRWEHERE / Resumé / Summary ×

 

Program

Dílo Marcela Duchampa, v raném období protagonisty kubismu, je možno nahlížet také jako úsilí o rozvinutí kubistického pojmu prostoru sériemi pokusů o zobrazení čtvrté dimenze, viz Network of Stoppages, který nahlížen v určitém perspektivním odklonění jakoby zobrazoval stín oblasti Velkého skla. (Jestliže dvourozměrný objekt vrhá jednorozměrný stín a trojrozměrný objekt dvourozměrný stín, jaký objekt tedy vrhá trojrozměrný stín?)

Interpretace umění jako agency přisuzuje každému uměleckému dílu potenciální schopnost, ať již uplatněnou či nikoliv, ovlivnit chod věcí světa který nás obklopuje. Účelem programu bude prozkoumat agency v kontextu spojeni umění s architekturou za pomoci příkladu: jedné budovy, a hlavního tématu programu: jednoho města.

a) Šalounova vila, příklad

b) Město Třeboň prostřednictvím projektu Centra současného umění Mistra Třeboňského, hlavní téma

K objasnění je v teto souvislosti možno zmínit měnící se nicméně stále stěžejní kulturní význam Haus Tambaranu  z oblasti Sepik v Nové Guinei. Haus Tambaran je reprezentativním ceremoniálním centrem celé společnosti. Každý rodinný klan v něm má příslušné místo které obývá společně se svými předky. Stavba představuje tělo mytologické matky z níž pochází celý kmen, je symbolem kolektivní identity. Antropologicky je možno analyzovat dynamiku agency stavby která s erozí tradičních společenských struktur ztrácí svůj původní význam a funkčnost a s postupem globalizace nabývá nového významu jako předmět vědeckých studií, jako exotická destinace kde udržující se kontinuita místní tvorby jedinečných uměleckých artefaktů ovlivňuje definici pojmu současného umění. Podobnou antropologickou metodologii pohledu bude možno uplatnit také v případě našeho tématu. Téma Třeboňského projektu se tak stane zrcadlem společenské situace která dnes umělce, zvlášť mladého umělce, chtě nechtě určitým způsobem konfrontuje, vyzívá ke kulturně historickému pohledu na naší současnost a demonstruje zároveň jak potřebu tohoto pohledu tak jeho nedostatek.

 

 

Dokumenty PDF


Program Resumé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>